Česko-Slovenské podnikateľské fórum 2020
Hospodářská komora ČR

Hospodářská komora ČR

Czech Republic, Praha
Mr. Michal Štefl, viceprezident

About Us

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je zakotvena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zmíněná právní norma praví, že Hospodářská komora ČR hájí zájmy podnikatelů ze všech oborů a ze všech regionů s výjimkou oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Posláním Hospodářské komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Hospodářská komora ČR

Country
Czech Republic
Praha

Type
Institution

Size
250+

Website
http://www.komora.cz

Additional info about company


Participating in
19.10.2020 B2B negotiations

Cooperation Profiles

-

Requested

partner

Offered

partner