Česko-Slovenské podnikateľské fórum 2020

Programme

 

9:30 - 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 - 10:15 Slávnostné otvorenie

10:15 – 15:00 B2B rokovania

 

V priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie